• Power Plant

  (6 stemmen)

  Info over Power plant:

  hoe werkt de power plant

  In een kerncentrale maakt men gebruik van de 'brandstof' uranium om warmte te genereren. Hiermee produceert men stoom om via een turbine een elektrische generator aan te drijven. Bij het splijten van uranium komt een grote hoeveelheid warmte vrij. Dit splijtingsproces vindt plaats in de kernreactor van de centrale. Voor het splijtingsproces in een kernreactor wordt meestal een specifieke isotoop van uranium gebruikt: uranium-235. In natuurlijk uranium zit gemiddeld 0,7% van dit uranium-235. De meeste kernreactoren hebben uranium nodig waarin minstens drie procent uranium-235 aanwezig is. De tussenstap die hiervoor nodig is, heet verrijking. Het is ook mogelijk om uranium-238, plutonium of thorium te versplijten

  Het verrijkte uranium, waarin veelal nog meer dan 95 procent uranium-238 zit, komt in dichtgelaste staven in de reactor. Dit zijn de zogenoemde splijtstofstaven. De atoomkern van uranium-235 kan gemakkelijk worden gespleten wanneer het een neutron absorbeert. Het atoom valt uit elkaar in brokstukken (splijtingsproducten) en zendt daarbij ook neutronen uit. De neutronen kunnen bij een ander atoom uranium-235 een nieuwe kernsplijting veroorzaken. Daarbij ontstaan opnieuw warmte en enkele neutronen, die elk weer een nieuw atoom kunnen raken. Zo ontstaat een kettingreactie. Alle splijtingen samen zorgen ervoor dat een kerncentrale kan draaien.

  De term 'thermische' centrale of 'thermische' reactor slaat niet op het feit dat elektriciteit uit warmte wordt geproduceerd, maar op de thermische neutronen. Deze term impliceert dat de neutronen in de reactor worden afgeremd totdat ze kunnen worden opgevangen door de U-235 atoomkernen in de brandstofstaven. Dit afremmen gebeurt door een zogenaamde moderator. Een moderator is bij voorkeur een stof die bestaat uit lichte atomen, zoals water, zwaar water of koolstof (grafiet). Doordat de neutronen tegen deze lichte atomen botsen, remmen ze af van ongeveer 10% van de lichtsnelheid tot een paar kilometer per seconde. Deze 'langzame' neutronen hebben een snelheidsverdeling die meer lijkt op de 'thermische' Maxwellverdeling. De U-235 atoomkernen kunnen de snelle neutronen niet opvangen; de langzame worden wel opgevangen, en zorgen dat de U-235 atomen splijten. Een thermische reactor draait dus voornamelijk op direct splijtbare atomen als brandstof. Om ook U-238 als brandstof te gebruiken is een 'snelle' reactor nodig, waarbij de snelle neutronen worden ingevangen in het U-238 om de eveneens splijtbare isotoop plutonium-239 te vormen.

  geschiedenis

  De eerste kernreactor was de Chicago Pile-1 onder een stadion in Chicago die kritisch werd (met een beheerste doorlopende kettingreactie werkte) op 2 december 1942. Deze reactor ging deel uitmaken van het Manhattanproject, waarvoor grotere kernreactoren gebouwd werden te Hanford (Washington) en Oak Ridge (Tennessee) en Argonne National Laboratory in de VS om onder meer plutonium voor kernwapens te produceren.

  In een experimentele reactor in Idaho (Verenigde Staten van Amerika) werd op 20 december 1951 voor het eerst elektriciteit opgewekt met kernenergie. De eerste kerncentrale die elektriciteit aan het net leverde werd op 27 juni 1954 in dienst genomen in Obninsk in de toenmalige RSFSR van de Sovjet-Unie: hij produceerde 5 MW. Maar de eerste commerciële reactor ter wereld was die van Calder Hall in Sellafield, Engeland met een vermogen van 50 MW bij de opening in 1956 (later 200 MW).

  klik voor details
  /upload/250.opopo.JPG
  klik voor details
   
 • Schema powerplant

  Typisch schema van een kolengestookte thermische centrale

   1. Koeltoren        2. koelwaterpomp    3. transmissielijn      

  4. setup trafo  5. elektrische generator 

  6. lage druk stoomcabine  7. Condensaatpomp

  8. oppervlakte condensor  9. middendruk stoomcabine

  10. stoom regelklep  11. hoge druk stoomcabine

  12. luchtafscheider 13. voedingswater kachel

  14 kolentransportband 15. kolen trechter 16. kolen verpulveraar

  17. ketel stoomdrum  18. bodemas trechter 19. stoomverhitter

  20. ventilatorbranders  21. naverwarmer 22. verbrandingslucht

  23. economiser 24. luchtvoorverwarmer 25.precipitator

  26.geinduceerde trek 27. rookgas stack

                             

  klik voor details
  /upload/517.CoalFiredPowerPlantDiagram02.png
  klik voor details
 • Filmpje

  klik voor details
  klik voor details
 • Paint presentatie verwarmingsinstalatie

  21-12-10

  Informatieblad voor ons idee:

   

  Hoe gaat de stroom

  de energie wordt opgewekt door kern-thermischecentrale* via de kerncentrale gaat het naar de stroombuizen onder de grond via de stroombuizen gaat hij (misschien) naar de elektriciteitsmasten via de elektriciteitmasten gaat hij weer onder de grond dan gaat hij onze school in.

  In de school gaat hij naar de zuigers en de kachel.

   

  * hoe die dat doet ga naar onze braintrigger.

   

  Hoe werkt de luchtverfrissermachine

  Frisse lucht wordt opgezogen door de zuiger en gaat door zwarte buizen naar de kachel via het naar de kachel gaan gaat de buis met de warme lucht uit het lokaal erlangs zodat de frisse lucht een beetje opwarmt.

  Daarna gaat de frisse lucht door een speciale kachel waardoor hij opwarmt.

  Door de het lage drukgebied en het hoge drukgebied gaat dit sneller.

   

  De vieze warme lucht wordt door een rooster opgezogen via het rooster gaat hij naar de buis via de buis gaat hij naar buiten naar een stukje van het schoolplein waardoor ze daar eventjes warme lucht krijgen.

   

  Hier ons Paint document:

   

  klik voor details
  /upload/521.naamloos.JPG
  klik voor details
 • proefjes en brainstormen

  30-11-10

  We hebben vandaag een vraag bedacht die we gaan uitwerken daarbij hebben we gebrainstormd wat we al wisten daarna hebben we proefjes van lucht gedaan we hebben uitgerekend dat de lucht in het lokaal meer weegt dan wij 2 drie keer samen.

  gemaakt door:    Jesse en Stijn                                                      

  klik voor details
  /upload/444.imagesCAZOO537.jpg
  klik voor details
 • Power Plant info opzoeken

  7-12-2010

  vandaag hebben we informatie opgezocht over de Power Plant (ons onderwerp) we zijn op het internet gegaan en gekopieërt en geplakt op een word document.

  doei

  gemaakt: door Jesse en Stijn

  klik voor details
  /upload/448.powerplant.jpg
  klik voor details